logo kratom
vseokratomu.cz

Jindřich Vobořil se VÝRAZNĚ zasadil o liberalizaci kratomu

Jinřich Vobořil

Národní protidrogový koordinátor, výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitel společnosti Podané ruce o.p.s., Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. (narozený roku 1966), je předním tuzemským odborníkem na drogovou problematiku. To dokládá jeho více než třicetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb a programů souvisejících s drogovou prevencí, léčbou a rehabilitací. 

V aktuálním dění je ale hlavně člověkem, který se s týmem odborníků výrazně zasadil o to, že se kratom nestal zakázanou látkou. Česko tak i díky němu čeká úplně nový zákon, který bude regulovat nakládání s psychomodulačními látkami (kratom, HHC, …) = jejich legální uvedení na trh, licence, omezení dostupnosti podle věku, balení či reklamu. Proto si Jindřich Vobořil na našem blogu vseokratomu.cz zaslouží svůj vlastní článek. 

Tak pěkně postupně…

Jindřich Vobořil a jeho bohatá profesní cesta 

STUDIUM V OLOMOUCI, LIVERPOOLU, LONDÝNĚ I V PRAZE 

Jindřich Vobořil vystudoval vzdělávání a práci s mládeží na olomoucké Univerzitě J. E. Purkyně (titul Mgr.) a postgraduálně absolvoval John Moores University v Liverpoolu, a to konkrétně Fakultu aplikované psychologie, obor Užívání drog a závislosti (titul Pg.Dip.). Certifikát poradenské kvalifikace získal na londýnské Greenwich College, London University. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v pražském Institutu systemické terapie.

ZÍSKÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZÚROČENÍ ZKUŠENOSTÍ V ČR I VE SVĚTĚ

Od konce 80. let Jindřich Vobořil systematicky pracoval na zřizování, rozvoji a hodnocení komunitních služeb, a to zejména v oblasti drogové prevence, její léčby a rehabilitace. V letech 2000 až 2009 se aktivně podílel na přípravě Národní protidrogové strategie i na projektech financovaných Evropskou komisí (programy Phare LIEN a Partnership, Asia URBs, Access 2000). Kromě tvorby strategických dokumentů autorsky přispíval do odborných publikací a periodik.

Své rozsáhlé zkušenosti s rozvojem, řízením a hodnocením komunitních služeb a zdravotnických agentur zúročil i mimo Českou republiku = lektoroval a rozvíjel komunitní a sociální poradenství v rámci projektů v Afghánistánu, Maďarsku, Velké Británii, Rusku, Kolumbii, Bolívii, Ekvádoru a Peru. Přednášel na řadě zahraničních univerzit a stejně tak i na mnoha mezinárodních konferencích a workshopech. Jako konzultant pracoval také pro OSN, Evropskou unii a Open Society Fund.

TIP K PŘEČTENÍ: Kratom účinky – stimulant i sedativum v jednom. Bez nadsázky jde o malý zázrak. Kratom je totiž všestranným pomocníkem, který ti může obrovsky ulehčit celý život. Zjisti v článku, jaký má kratom účinky.

PŘEDSEDA A VÝKONNÝ ŘEDITEL SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.P.S.

Do roku 2010, před nástupem do funkce národního protidrogového koordinátora, působil Jindřich Vobořil jako předseda a výkonný ředitel Sdružení Podané ruce, které se pod jeho vedením stalo druhou největší nevládní organizací v České republice v oblasti prevence a péče o lidi se závislostí. V současnosti Podané ruce poskytují komplexní systém služeb v šestadvaceti centrech v celé ČR – od primární prevence přes terapeutickou komunitu, substituci, psychoterapeutickou pomoc, až po práci s uživateli drog ve vězení. 

VYSOKÉ STÁTNÍ FUNKCE A ZÁSLUHY JINDŘICHA VOBOŘILA

V letech 2010 až 2018 působil Jindřich Vobořil ve vysoké státní funkci Národního protidrogového koordinátora, výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitele Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 

Jindřich Vobořil byl přímo podřízen pěti premiérům ČR, byl tvůrcem celé řady vládních dokumentů, legislativních úprav, zastupoval ČR při mezinárodních bilaterálních i multilaterálních jednáních na nejvyšší úrovni, kde byl často hlavou delegace. Zasloužil se především za transparentní řešení financování systému prevence a léčby závislostí, byl významným advokátem prevence užívání legálních drog (tabák a alkohol) u dětí a mladistvých a spoluřešitelem zákona, který cílil na hazard a patologické hráčství. Mimo jiné je také řešitelem zákona, který v roce 2013 umožnil přístup k léčebnému konopí. A je toho mnoho dalšího…

TIP K PŘEČTENÍ: Kratom předávkování. Jde o zcela zanedbatelné riziko. I když předávkování kratomem téměř nehrozí, je důležité k němu přistupovat s respektem. Závislost ani abstinenční příznaky nejsou nijak příjemné. Čti článek a měj přehled.

ODBORNÉ A LIDSKÉ POSTOJE JINDŘICHA VOBOŘILA

Jindřich Vobořil ve svých odborných i lidských postojích vždy hledal vyváženost mezi svobodami jednotlivce, vědeckým přístupem k prevencí a pomoci lidem s problémem se závislostmi. Byl vždy podporovatel spíše preventivního, než restriktivního přístupu, se zapojením co nejširší komunity.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE O.P.S.

Od roku 2019 je Jindřich Vobořil ředitelem Společnosti Podané ruce o.p.s., která poskytuje komplexní systém adiktologických služeb pro osoby s problémem se závislostí a jejich blízké v ČR. Společnost Podané ruce se ale také zabývá dalšími oblastmi, mezi které patří: prevence přenosných nemocí, pomoc mládeži v nízkoprahových klubech, ale také duševní zdraví, práce s lidmi bez přístřeší či práce s lidmi ve věznicích.

Společnost Podané ruce o.p.s. se pod vedením Jindřicha Vobořila stala klíčovou organizací ve městě Brně, která po příchodu pandemie onemocnění COVID-19 zajišťovala testování pro širokou veřejnost v testovacím stanovišti na brněnském výstavišti.

TIP K PŘEČTENÍ: Kratom a alkohol. Míchat, nebo raději ne? Raději ne! Může jít o banality, ale také vůbec… Zjisti, proč je lepší kratom a alkohol nemíchat a jak si vůbec oba adepti vedou na poli rizikovosti mezi dalšími psychoaktivními látkami. 

THINK TANK I LIBERÁLNÍ FÓRUM 2020

Jindřich Vobořil je také drobným podnikatelem, který ze svých zisků vždy vkládal prostředky do veřejně prospěšných aktivit. Je zakladatelem think tanku Racionální politiky závislostí, který je konzultantem napříč sněmovními stranami a dalšími institucemi. V neposlední řadě je také zakladatelem Liberálního fóra 2020 – platformy, která vychází z liberálně konzervativních postojů ODS a je stálým diskuzním fórem, které hledá liberálně konzervativní recepty na aktuální politické dění v národní i mezinárodní politice.

OD ÚNORA 2022 OPĚT NÁRODNÍM PROTIDROGOVÝM KOORDINÁTOREM

V únoru 2022 skončila ve funkcích národní protidrogové koordinátorky a ředitelky Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Jarmila Vedralová, a to po vzájemné dohodě s vládou Petra Fialy. Novým koordinátorem se tak znovu stal Jindřich Vobořil.

ŽHAVÉ TÉMA POSLEDNÍ DOBY: Jindřich Vobořil a kratom

JINDŘICH VOBOŘIL A JEHO VÝROKY OHLEDNĚ REGULACE KRATOMU 

„Protidrogová politika se dá zlepšit jedině tím, že přestaneme vše zakazovat a dávat na seznam zakázaných látek. To, že lidé látky užívají, je realita. Mít nějaké méně rizikové alternativy na trhu je dobře. Je ale špatně to, jak jsou na trh uvedeny. To je větší problém,“ míní Vobořil.

Zakazovat prodej látek přírodního původu není podle Vobořila řešením, přiměřená kontrola trhu je podle něj mnohem účinnějším prostředkem prevence. „Prohibice přináší jen náklady, nic jiného,“ tvrdí. Proti globálnímu zákazu kratomu se postavila i Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž by se měl zkoumat a sledovat, nikoli však zakazovat.

TIP KE SHLÉDNUTÍ: Jindřich Vobořil – Je možný svět bez drog a závislostí? | PROTI PROUDU. Je marihuana vstupní droga? Proč je problém černý trh s drogami? Kdy a kdo je nejvíce ohrožený závislostí? To a mnohem více se dozvíte v tomto rozhovoru.

Aktuální legislativní stav ohledně kratomu a dalších látek

„Kratom ani HHC nebudou na seznamu zakázaných látek, rozhodla vláda. Vobořil chce jeho regulaci prosadit ještě letos”. To je jeden z červencových titulků tohoto roku, který oznamuje, že zákaz prodeje kratomu, kanabinolu HHC a dalších látek z konopí na návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ve vládě neprošel. Co tomuto kroku předcházelo?

V současné době kratom nespadá do žádné z kategorií regulovaných produktů – není potravinou, potravinovým doplňkem, lékem a ani alkoholickým nápojem, tabákovým výrobkem nebo omamnou či psychotropní látkou. Z legislativního hlediska kratom jednoduše neexistuje. Prodává se tak jako sběratelský předmět nebo předmět k vědeckému výzkumu.

„Kratom je v šedé zóně, v regulačním vakuu. Není to ani alkohol, ani tabákový výrobek, ani kontrolovaná omamná a psychotropní látka. A my si myslíme, že by neměl být takto kontrolován jako třeba heroin nebo pervitin,“ zdůrazňuje Viktor Mravčík, epidemiolog závislostí a poradce národního protidrogového koordinátora Jinřicha Vobořila.

Ovšem, i když se jedná o látku s nízkým zdravotním a společenským rizikem, může být jeho neomezená dostupnost nebezpečná zejména pro dětskou populaci. Přístup ke kratomu (a HHC) není v tuto chvíli omezen ani věkem, ani místem prodeje, protože není kontrolován jako omamná a psychotropní látka mezinárodními úmluvami nebo evropskými předpisy. Proto skupina poslanců napříč politickým spektrem urychleně připravila novelu, která zavádí nové kategorie látek – tzv. psychomodulační a psychoaktivní látky (vysvětlení níže).

„Není možné, aby si tyto látky (kratom a HHC) v neomezeném množství legálně kupovaly děti, aby si je kupovaly v automatech bez jakékoliv kontroly nebo v podstatě v jakékoliv prodejně. To je to hlavní, co musí vyřešit naše novela, která jednoznačně stanoví zákaz prodeje podobných látek nezletilým nebo z automatu. Stejně tak bude možné nakupovat tyto látky jen na určených místech a ne kdekoli, jako je tomu dnes,“ vysvětlila hlavní přínos pro ochranu zdraví dětí předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – jedna z navrhovatelek.

TIP K PŘEČTENÍ: Zákaz kratomu v ČR. ROZHODNUTO! Čeká nás liberalizace, ne prohibice. Bude kratom zakázaný, regulovaný nebo ponechaný beze změn? Na tuto zásadní otázku se poslední cca rok vedly divoké politické debaty. A už víme, jak to dopadlo. Čti článek.

VYSVĚTLENÍ: psychomodulační vs. psychoaktivní látky

Psychomodulační látky (kratom, HHC, …) se budou moct na trh uvádět jen v jednotkovém balení, bude omezené jejich množství v balení a koncentrace účinných látek, nebudou obsahovat cizorodé látky (chemické a mikrobiologické limity) a budou označené tak, aby spotřebitel obdržel všechny relevantní informace včetně zdravotního a bezpečnostního varování. Počítá se také se zavedením spotřební daně z psychomodulačních látek, jež bude příjmem státního rozpočtu.

Návrh novely zavádí také druhou kategorii látek, tzv. nové psychoaktivní látky. To jsou látky s předpokládanou psychoaktivitou, ale s neznámým rizikem pro zdraví. S těmito látkami nebude možné nakládat jinak než pro výzkumné účely a bude zakázáné jejich uvádění na trh.

Oba nové seznamy = seznam psychomodulačních látek a seznam nových psychoaktivních látek stanoví vláda nařízením.

Jindřich Vobořil a jeho vnímání novely zákona

Novela zavedením nových kategorií látek vyplňuje širokou mezeru mezi dvěma současnými extrémními alternativami – mezi neregulovanou dostupností na jedné straně a mezi prohibicí látky s přísným vymáháním zákazu v trestněprávní rovině na straně druhé.

„Jde o revoluční krok v rámci celé EU i globálně. Nový seznam bude mít možnosti přísné regulace nových návykových látek, ale nebude se pohybovat v prohibičním a kriminalizačním módu. Na tento seznam by mohla vláda vkládat látky, které nejsou kontrolovány mezinárodními úmluvami,“ říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil a dodává: „To ale není vše. Vláda pak bude muset rozhodnout, zda například kratom, či HHC na seznam zařadí. To není automatické. Musím tedy upozornit, že pokud se prodejci nebudou držet nějaké etiky a od září se budou opět masově řešit tyto, a další nové látky na školách, bude se jen těžko obhajovat jejich zařazení na seznam, a ne opět na seznam zcela zakázaných látek vedle heroinu, kokainu a dalších pěti set látek,“.

TIP KE SHLÉDNUTÍ: Kecy a politika SPECIÁL Jindřich Vobořil: Tráva, kratom, kokain. Zákaz nebo regulace? Protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v rozhovorovém díle Kecy a politiky vysvětluje, proč se z něj stal stoupenec liberálního přístupu k psychomodulačním látkám. „Každá prohibice a zákazy vedou jen k upevnění černého trhu. Každý den mám na stole čísla. Zpočátku jsem tomu nevěřil, ale musel jsem k tomuto názoru dospět,“ tvrdí. A jak dopadne jeho pokus, kdy se snaží o regulaci konopí na volném trhu? Proč chtěl ministr zemědělství nedávno zakázat CBD olej? Opravdu za tím stály nadnárodní farmafirmy, které rozjely po celém světě diskreditační akci? O těchto a dalších věcech v novém rozhovorovém speciálu podcastu Kecy a politika. 

Jindřich Vobořil v prostoru X
Kratom, který patří mezi ty NEJLEPŠÍ V ČR

Pokud chceš mít 100% jistotu, že do svého těla dáváš MAXIMÁLNÍ kvalitu, mrkni na e-shop od RageFitness. Jsme na trhu přes 5 let, odebíráme kratom od TOP dodavatele, máme zavedený systém HACCP, dvojitou UV sterilizaci, rozmělnění na nejjemnější nanoprášek a perfektní výsledky testů kratomu. Vše dopodrobna najdeš u každého jednotlivého kratomu – a že jich na e-shopu je. 

Mrkni. Vyzkoušej. Vzdělávej se. Komentuj.

Picture of Vše o kratomu
Vše o kratomu

Blog o tom, co to je Kratom a další praktické informace.

Picture of Vše o kratomu
Vše o kratomu

Blog o tom, co to je Kratom a další praktické informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme
Kvalita kratomu a jeho bezpečnost. To jsou dva hlavní důvody, proč se musí provádět kratom testy. Co by měly obsahovat, jak se provádí, … nejen to se dozvíš v tomto
Je libo čaj o páté? Tento článek ti prozradí, jak si připravit chutný kratom čaj z listů kratomu. A také, jakým způsobem si čaj rozhodně nepřipravovat. Tak pojď do čtení.
Kratomové tablety jsou krokem vpřed v pohodlnosti a diskrétnosti užívání tohoto přírodního zázraku. Jaké jsou na kratom tablety recenze? Čti článek.
Pokud nejsi v užívání kratomu žádný zelenáč, dávkování podle čajové lžičky je možnou cestou, jak užívat kratom.